အနံမျပင္းေသာလုပ္ငန္းသံုးေကာ္ အမ်ိဳးအစား :CRL543

အနံမျပင္းေသာလုပ္ငန္းသံုးေကာ္ အမ်ိဳးအစား :CRL543

LOW SMELL   PRODUCE : CRL 543

ກາວຢາງແບບບໍ່ມີກິ່ນຂິວ

အနံမျပင္းေသာလုပ္ငန္းသံုးေကာ္ အမ်ိဳးအစား :CRL543 DAT ၏ တမူထူးျခားေသာ အနံ႔မျပင္းသည့္ လုပ္ငန္းသံုးေကာ္သည္ အတြင္းပိုင္း အလွဆင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ Confined ဧရိယာမ်ားတြင္ အခ်ိန္အကန္႔သတ္႐ွိျခင္း ႏွင့္ အလ်င္အျမန္ Turnaround လိုအပ္ေသာ project မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳရန္ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးအစား : SP အရြယ္အစား : 3.0 kg 12.0 kg / 160 kg အစိုင္အခဲပါ၀င္မွုပမာဏ (%) : 18-20 ေစးကပ္ႏိုင္စြမ္း(CPS) : 200-400 အဖြင့္ အခ်ိန္ : 7-25 Minutes အသြင္အျပင္ : ေစးကပ္ေသာအရည္ အေရာင္ : အဝါ အသံုးျပဳသည့့္လုပ္ငန္းမ်ား : အနံ႔မျပင္းသည့္ စပေရးေကာ္ သည္ ကားလုပ္ငန္း၊ အတြင္းပိုင္း ပရိေဘာဂအလွဆင္လုပ္ငန္း၊ ၾကမ္းခင္းလုပ္ငန္း၊ သစ္လုပ္ငန္းႏွင့္ လ်ွပ္ကာ ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းတြင္အသံုးျပဳပါသည္။ ျမင့္မားေသာ အပူဒါဏ္မ်ားကိုလဲ ခံႏိုင္ရည္႐ွိသည့္အျပင္ အလႊာမ်ားအၾကားခိုင္မာစြာ ခ်ိန္ဆက္ထားႏိုင္ပါသည္။ အသံုးျပဳနိုင္ရန္လိုအပ္ေသာပစၥည္း : စပေရး ဂန္း (spray gun) မီးေလာင္ႏိုင္ေျခ : မီးေလာင္လြယ္သည္။

DAT’s unique low smell contact adhesive range provides an ideal solution for use in projects with time restrictions and where fast turnarounds are required; particularly with interior decoration projects and in confined spaces. TYPE : SP SIZE : 3.0 kg 12.0 kg / 160 kg SOLID CONTANT (%) : 18-20 VISCOSITY (CPS) : 200-400 OPEN TIME : 7-25 Minutes APPEARANCE : Viscous Liquid COLOUR : Yellow APPLICATIONS : A low smell spray suitable for the automotive, interior furnishings, website flooring, wood working and insulation material industries, amongst others. It is extremely resistant to high temperatures and forms strong bonds between bonded substrates. APPLICATIONS EQUIPMENT : Spray gun FLAMMABILITY : Flammable

 

DUNLOP ADHESIVES (THAILAND) CO., LTD.

DAT
Adhesives & Sealants
Toluence မပါေသာ ကပ္ေကာ္
VOC ပါဝင္မႈနည္းေသာ ကပ္ေကာ္
ေရကိုအေျခခံ၍ထုတ္လုပ္ထားေသာ ကပ္ေကာ္
Polyurethane ပါဝင္ေသာ ကပ္ေကာ္
ဆက္ေကာ္
DIY ကပ္ေကာ္
ေအာက္ခံေဆး
DYNAMIC ADHESIVE TECHNOLOGY
ABOUT DAT
DAT
စံနမူနာယူကာ
အရည္ေသြးထိန္းသိမ္းထားပါသည္
DAT ေကာ္နွင့္ ခ်ိပ္ကို Dunlope Adhesives (Thailand) Limited မွထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးပါသည္။ သံုးစြဲသူမ်ား၏ အမ်ိဳးမ်ိဴးေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ႐ွိေသာ အရည္ေသြးျမင့္၊တာ႐ွည္ခံေသာ လုပ္ငန္းသံုးေကာ္ မ်ားကိုထုတ္လုပ္ ေပးလ်က္႐ွိပါသည္။ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအေပၚမူတည္၍ သုေတသန အဖြဲ႔ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔တို႔မွ သံုးစြဲသူ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ စိတ္တိုင္းျက ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။
DAT ေကာ္နွင့္ခ်ိပ္ သည္ VOC ပါဝင္မႈနည္းပါးၿပီး ေဖာ္မယ္ဒီဟိုက္ မပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းသံုးေကာ္မ်ားကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈမ႐ွိေစရန္ အစိုးရမွထုတ္ျပန္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာ၍ ထုတ္ကုန္မ်ား၏ အရည္ေသြးကိုလဲ မေလ်ာ့ပါးေစပဲ အထူးဂ႐ုျပဳ၍ ထုတ္လုပ္လ်က္ ႐ွိပါသည္။

DUNLOP ADHESIVES (THAILAND) CO., LTD.

DAT
Adhesives & Sealants

Toluene free contact adhesives
Low voc contact adhesives
Water based adhesives
Polyurethane adhesives
Low smell adhesives
Contact adhesives
DIY adhesives
Primers

DYNAMIC ADHESIVE TECHNOLOGY
ABOUT DAT
DAT
RELIES ON IMPECCABLE
QUALITY CONTROL
DAT Adhesives & Sealants, manufactured by Dunlop Adhesives (Thailand) Limited, produces high-performance, durable adhesives to suit the ever-changing needs of its customers. Upon request, our dedicated and proficient research and development team can produce tailor-made products for specific individual requirements.
DAT Adhesive & Sealants is committed to providing high-performance adhesives with Low VOC, Non-Formaldehyde formulations, which comply with Government and Environmental regulations, which comply with Government and Environmental regulations without compromising on product performance.

 

CONTACT US 

DUNLOP ADHESIVES (THAILAND) CO., LTD.Phone : +663 846 5661-2

E-mail : dalelamb@dunlopadhesives.com

จำหน่ายเหล็ก อุปกรณ์ก่อสร้าง ช ชัชชัยค้าเหล็ก หจก.

จำหน่ายเหล็ก, อุปกรณ์ก่อสร้าง

 

ช ชัชชัยค้าเหล็ก หจก.


จำหน่ายเหล็ก

รูปพรรณทุกชนิด เหล็กโครงสร้าง เหล็กก่อสร้าง และเหล็กสเปคพิเศษ ด้วยการบริการที่ครบครัน ขนส่งรวดเร็วตรงเวลา ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา เราคัดสรรเฉพาะเหล็กคุณภาพดีที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากโรงงานผลิตเหล็กชั้นนำ เพื่อส่งต่อความมั่นใจให้แกลูกค้า ในการก่อสร้างรากฐานโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรงของที่พักอาศัย และอาคาร โรงงาน

ประเภทของเหล็กแบ่งได้อย่างไรบ้าง?

สำหรับประเภทของเหล็กนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

เหล็กหล่อ เป็นเหล็กที่ใช้วิธีการขึ้นรูปด้วยการหล่อขึ้นมา ซึ่งจะมีปริมาณของธาตุคาร์บอนประมาณ 1.7-2% จึงทำให้เหล็กมีความแข็ง แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเปราะ และด้วยเหตุนี้จึงทำให้เหล็กหล่อ สามารถขึ้นรูปได้แค่วิธีการหล่อวิธีเดียวเท่านั้น ไม่สามารถขึ้นรูปด้วยการรีดหรือวิธีการอื่นๆ ได้ นอกจากนี้เหล็กหล่อ ก็สามารถแบ่งย่อยๆ ได้ดังนี้

- เหล็กหล่อเทา เป็นเหล็กหล่อที่มีโครงสร้างคาร์บอนในรูปของกราฟไฟต์ เพราะมีคาร์บอนและซิลิคอนเป็นส่วนประกอบสูงมาก

- เหล็กหล่อขาว เป็นเหล็กที่มีความแข็งแรงทนทานสูง สามารถทนต่อการเสียดสีได้ดี แต่จะเปราะจึงแตกหักได้ง่าย โดยเหล็กหล่อประเภทนี้ จะมีปริมาณของซิลิคอนต่ำกว่าเหล็กหล่อเทา ทั้งมีคาร์บอนอยู่ในรูปของคาร์ไบด์ของเหล็กหรือที่เรียกกว่า ซีเมนไตต์

- เหล็กหล่อกราฟไฟต์กลม เป็นเหล็กที่มีโครงสร้างเป็นกราฟไฟต์ ซึ่งจะมีส่วนผสมของแมกนีเซียมหรือซีเรียมอยู่ในน้ำเหล็ก ทำให้เกิดรูปร่างกราฟไฟต์ทรงกลมขึ้นมา ทั้งยังได้คุณสมบัติทางกลในทางที่ดีและโดดเด่นยิ่งขึ้น เหล็กหล่อกราฟไฟต์จึงได้รับความนิยมในการนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายและถูกนำมาใช้งานในอุตสาหกรรมมากขึ้น

- เหล็กหล่ออบเหนียว เป็นเหล็กที่ผ่านกระบวนการอบเพื่อให้ได้คาร์บอนในโครงสร้างคาร์ไบด์แตกตัวมารวมกับกราฟไฟต์เม็ดกลม และกลายเป็นเฟอร์ไรด์หรือเพิร์ลไลต์ ซึ่งก็จะมีคุณสมบัติที่เหนียวแน่นกว่าเหล็กหล่อขาวเป็นอย่างมาก ทั้งได้รับความนิยมในการนำมาใช้งานที่สุด - เหล็กหล่อโลหะผสม เป็นประเภทของเหล็กที่มีการเติมธาตุผสมเข้าไปหลายอย่างด้วยกัน ซึ่งก็จะช่วยปรับปรุงคุณสมบัติของเหล็กให้ดีขึ้น โดยเฉพาะการทนต่อความร้อนและการต้านทานต่อแรงเสียดสีที่เกิดขึ้น เหล็กหล่อประเภทนี้จึงนิยมใช้ในงานที่ต้องสัมผัสกับความร้อน เหล็กกล้า เป็นเหล็กที่มีความเหนียวแน่นมากกว่าเหล็กหล่อ ทั้งสามารถขึ้นรูปด้วยวิธีทางกลได้ จึงทำให้เหล็กชนิดนี้ นิยมถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายและกว้างขวางมากขึ้น ตัวอย่างเหล็กกล้าที่มักจะพบได้บ่อยๆ ในชีวิตประจำวัน คือ เหล็กแผ่น เหล็กโครงรถยนต์หรือเหล็กเส้น เป็นต้น

 

 

จำหน่ายเหล็ก

 

จำหน่ายเหล็ก

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandpocketpages.com

 

จำหน่ายเหล็ก


          ศูนย์รวมจำหน่ายเหล็กและวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในย่านบางชัน คลองสามวา จำหน่ายเหล็กทุกชนิด เหล็กก่อสร้าง จำหน่ายเหล็กรูปพรรณทุกชนิด เหล็กอุตสาหกรรม เหล็กงานก่อสร้าง อุปกรณ์งานก่อสร้าง สินค้าไม้คอนวู้ด เมทัลชีท จำหน่ายสินค้าราคาโรงงาน ทั้งราคาขายปลีกและขายส่ง ในราคาที่เป็นธรรม สินค้าคุณภาพดี ได้มาตรฐาน มอก. มีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อ จำหน่ายเหล็กบางชัน คลองสามวา, ช ชัชชัยค้าเหล็ก, จำหน่ายเหล็กเส้น, เหล็กเส้น, เหล็กข้ออ้อย, เหล็กเอชบีม, เหล็กไอบีม, เหล็กไวร์แฟรงค์, เหล็กฉาก, เหล็กท่อเหลี่ยม, เหล็กท่อแบน, เหล็กแผ่นดำ, เหล็กแผ่นลาย, เหล็กแบน, เหล็กรางน้ำ, เหล็กตัวซี, โครงสร้างเหล็กตัวซี, ตะแกรงเหล็ก, ลวดผูกเหล็ก, เหล็กเส้นกลม, เหล็กข้ออ้อย, ไวร์เมช, ลวดผูกเหล็ก, เหล็กสแตนเลส, เหล็กก่อสร้าง, เหล็กอุตสาหกรรม, ท่อประปา, ท่อเหล็กขาว-ดำ, แป๊ปดำ, เมทัลชีล, ไม้คอนวูด, เหล็กข้ออ้อย

พร้อมให้บริการในเขตพื้นที่   หนองจอก ลาดกระบัง บางขุนเทียน คลองสามวา มีนบุรี ประเวศ ทวีวัฒนา บางแค บางเขน สายไหม หนองแขม บางบอน จตุจักร ทุ่งครุ ตลิ่งชัน บางกะปิ สะพานสูง จอมทอง บึงกุ่ม สวนหลวง ดอนเมือง หลักสี่ ลาดพร้าว วังทองหลาง บางนา ภาษีเจริญ คันนายาว ยานนาวา ราษฎร์บูรณะ ห้วยขวาง พระโขนง คลองเตย วัฒนา บางกอกน้อย บางซื่อ บางพลัด บางคอแหลม ดุสิต พญาไท สาทร เหล็กบางชัน ธนบุรี ดินแดง ปทุมวัน ราชเทวี บางกอกใหญ่ คลองสาน บางรัก พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทั่วประเทศ

สาขาที่ให้บริการ
- สำนักงานใหญ่ วิภาค้าเหล็ก บจก.( ลำลูกกา ปทุมธานี)
- สาขา 2 คลองหลวงค้าเหล็ก บจก. ( คลองหลวง ปทุมธานี)
- สาขา 3 ช.ชัชชัยค้าเหล็ก หจก. (คลองสามวา กรุงเทพ)
- สาขา 4 ก้าวทอง สตีล บจก. (มีนบุรี หนองจอก)

 

สนใจติดต่อ
ช ชัชชัยค้าเหล็ก หจก.
ที่อยู่ : 161 ถ. หทัยราษฏร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์ 02-171-5216, 086-331-2849
เว็บไซต์ : chochatchaisteel.thailandpocketpages.com

เครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจร

จำหน่ายเครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจร, กล่องไฟแอลอีดี, โคมพลังงานแสงอาทิตย์ : ศรีทองเจริญ บจก.

 

 

เสาอื่นๆ ที่รับผลิต

 

เครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจร, กล่องไฟแอลอีดี, โคมพลังงานแสงอาทิตย์, จำหน่ายเครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจร,  สัญญาณไฟกะพริบ, พลังงานแสงอาทิตย์, ชุดโคมไฟจราจร พลังงานแสงอาทิตย์, โคมไฟส่องสว่างถนน พลังงานแสงอาทิตย์ : ศรีทองเจริญ บจก.

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

 

 

 รีเฟรคเตอร์ เครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจร โคมสัญญาณไฟจราจร โคมสัญญาณไฟจราจรชนิดหลอดธรรมดา โคมไฟจราจรชนิดหลอด LED โคมสัญญาณไฟคนข้าม เครื่องนำถอยหลัง (Countdown Timer) โคมไฟกระพริบเตือนทางข้าม / ทางแยก
กล่องสัญญาณไฟจราจรชนิด LED กล่องไฟแบ่งช่องสลับทิศทางเดินรถ กล่องไฟเตือนทางแยก กล่องไฟรูปคนข้าม
โคมไฟ – ป้ายไฟ พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) โคมไฟจราจรพลังแสงอาทิตย์  โคมไฟส่องสว่างถนน  ป้ายกระพริบเตือนทางข้าม / เขตโรงเรียน ป้ายไฟกระพิบทางโค้ง เชฟร่อน สัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์  ป้ายเตือนต่าง ๆ

 


 • อุปกรณ์จราจร    แผงกั้นจราจร  กรวยจราจร    เสาจราจรล้มลุก   หมุด  ป้ายเตือน  ป้ายจราจร  กระจกนูน

 • อุปกรณ์จับยึด  ขาจับอลูมิเนียม   ประกับ 0  3 นิ้ว รางตัวยู แค้มจับราง  ขาจับแขนกิ่ง

 • เสา เครื่องนำถอยหลัง (Countdown Timer) เสา อื่นๆ  อื่นๆ   กล้องวงจรปิด  ขานีออน ลูกตัดถนน (Cutting  Bit) แผงวงจรไฟกระพริบ  เทปละลาย  พันสายไฟ

 •  

 

สนใจติดต่อ
ศรีทองเจริญ บจก.
248 โคมพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : +662 691 7965-6
โทรสาร : +662 277 8923
อีเมลล์ : sales@stcbkk.com
เว็บไซต์ : www.stcbkk.com
เว็บไซต์ : stcbkk.brandexdirectory.com

Metric Thread [M64x6.0] ชัยโลหะ 43 หจก.

Metric Thread [M64x6.0], บริการงานกลึง, ปั๊มโลหะตามสั่ง,

 

ผลิตลูกรีดเกลียว, ชัยโลหะ 43 หจก.


 

 

Metric Thread [M64x6.0]

 

Metric Thread [M64x6.0]


เกลียว (Thread) หมายถึงสันหรือร่องที่เกิดขึ้นบนผิวงานวนไปรอบ ๆจะซ้ายหรือขวาก็ได้ด้วยระยะทางที่สม่ำเสมอ
เกลียวแบ่งได้ออกเป็น 5 ชนิด
1. เกลียวสามเหลี่ยม
1.1 เกลียวเมตริก (M-Thread)
1.2 เกลียว ISO
1.3 เกลียววิตเวอร์ต
1.4 เกลียวอเมริกัน
1.5 เกลียวยูนิไฟด์
1.6 เกลียวสามเหลี่ยมยอดแหลม
2. เกลียวสี่เหลี่ยม
3. เกลียวสี่เหลี่ยมคาวหมู
3.1 เกลียวTr
3.2 เกลียวAeme
3.3 เกลียวหนอน
4. เกลียกลม
5. เกลียวฟันเลื่อย

ส่วนต่างๆของเกลียว
เกลียวแบ่งตามลักษณะหน้าตัดได้หลายแบบซึ่งแต่ละแบบก็มีลักษณะการใช้งานทั้งแบบที่เหมือนกันและแตกต่างกันไปแบ่งออกได้ดังนี้
Major Diameter คือความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางโตนอกของชิ้นงานทั้งของเกลียวนอกและเกลียวในหรือคือขนาดกำหนดนั่นเอง
Minor Diameter คือความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางวัดที่โคนเกลียวทั้งของเกลียวนอกและเกลียวใน
Pitch Diameter คือความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางวัดที่วงกลมพิตช์
Pitch คือระยะห่างระหว่างตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งไปยังตำแหน่งเดียวกันของเกลียวถัดไปเช่นวัดจากยอดเกลียวถึงยอดเกลียว
Angle of Thread หรือ Included Angle มุมรวมยอดเกลียว
Helix Angle มุมเอียงของฟันเกลียว
Crest คือยอดฟันเกลียว
Root คือโคนเกลียว
Axis of Screw แกนของสลักเกลียว
Depth of Thread ความลึกของเกลียววัดจากยอดเกลียวถึงโคนเกลียว
Number of Thread จำนวนเกลียวต่อนิ้ว

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://brandexdirectory.com

 

Metric Thread [M64x6.0]


 

รับรีดเกลียว งานกลึง รีดเกลียว เชื่อม พับ โลหะ สแตนเลส รับบริการรีดเกลียว ทำเกลียว ตามแบบ ทุกชนิด ทุกขนาด บริการรวดเร็ว ราคาย่อมเยา โรงรีดเกลียว รับรีดเกลียวและผลิตงานเกลียวทุกชนิด ผลิตชิ้นส่วนโลหะทุกชนิดราคาถูก รับปั๊มโลหะ บริการ กลึง ปั๊ม ขึ้นรูป โลหะทุกชนิด ปั๊มขึ้นรูปโลหะ รับผลิตชิ้นส่วน ชัยโลหะ หจก.

รับรีดเกลียว บริษัทรับรีดเกลียว รับจ้างรีดเกลียว โรงรีดเกลียว ผลิตลูกรีดเกลียวตามสั่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยโลหะ ผลิตลูกรีดเกลียว บริการงานกลึง ปั๊มโลหะตามสั่ง บริการงานกลึงตามสั่ง ปั๊มโลหะ สั่งทำ ลูกรีดเกลียว รับรีดเกลียว บริการกลึง กัด เจียร ตัด ปั้มโลหะ ตัดพับโลหะ ตัดปั๊มพับโลหะ บริการขึ้นเกลียวขนาดพิเศษ จำหน่ายลูกรีดเกลียว แผ่นรีดเกลียว รับผลิตเกลียวรากฐาน รับทั้งงานใหญ่และงานย่อย

กลึง กัด ปั๊มโลหะ CNC Lathe , Milling Machining Center , Press , CNC
เกลียวพิเศษ Spacial Thread เกลียวสแตนเลส เหล็กไฮคาร์บอนด์ ไทร์ทาเนียม
เฟือง Gear
ลูกรีดเกลียว แผ่นสำหรับรีดเกลียว รีดสแตนเลส Thread Rolling Dies , Flat Rolling Dies
เกลียว Thread เจียรนัย Grinding
บริการ กลึง ย่านสุขุมวิท อ่อนนุช ศรีนครินทร์ พัฒนาการ
รับทำขึ้นรูปโลหะ วัสดุเหล็ก ทองแดง ทองเหลือง สแตนเลส พลาสติกอุตสาหกรรม
vission : " เป็น 1 ในบริษัทชั้นนำของประเทศ ตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการ มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน"
รับจ้างรีดเกลียว ปั๊มโลหะ บริการงานกลึง ขึ้นรูปโลหะ ให้บริการในเขตพื้นที่ หนองจอก ลาดกระบัง บางขุนเทียน คลองสามวา มีนบุรี ประเวศ ทวีวัฒนา บางแค บางเขน สายไหม หนองแขม บางบอน จตุจักร ทุ่งครุ ตลิ่งชัน บางกะปิ สะพานสูง จอมทอง บึงกุ่ม สวนหลวง ดอนเมือง หลักสี่ ลาดพร้าว วังทองหลาง บางนา ภาษีเจริญ คันนายาว ยานนาวา ราษฎร์บูรณะ ห้วยขวาง พระโขนง คลองเตย วัฒนา บางกอกน้อย บางซื่อ บางพลัด บางคอแหลม ดุสิต พญาไท สาทร ธนบุรี ดินแดง ปทุมวัน ราชเทวี บางกอกใหญ่ คลองสาน บางรัก พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทั่วประเทศ

คุณเอกสิทธิ์ มณีรัตน์ เบอร์ 081-801-4236
คุณทิพเนตร พรพระลักขณา 095-554-5774

 

 

บริษัทชัยโลหะ 43 หจก.
ที่อยู่79/235-236 หมู่ที่ 19 ปั๊มโลหะตามสั่ง ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์
www.facebook.com/chaimetal43
www.chaimetal43.com
www.chaimetal.com
chaimetal43.brandexdirectory.com
โทรศัพท์ : +662 382 5468-9,+662 130 7128
โทรสาร : +662 130 7127
อีเมล์
: ekkasit.mc@gmail.com
: salechaimetal@gmail.com
: chaimetal43@gmail.com

พัดลมวิคเตอร์

เครื่องทำน้ำเย็นพลาสติก 1 ก๊อก, พัดลมวิคเตอร์, เครื่องทำน้ำร้อนวิคเตอร์ : สินสมบูรณ์ เทรดดิ้ง บจก.

 

 

เครื่องทำน้ำเย็นพลาสติก 1 ก๊อก/VT-161

 

เครื่องทำน้ำเย็นพลาสติก 1 ก๊อก
# มีไฟ LED บอกการทำงาน
# ระบบทำความเย็นรวดเร็ว ทันใจ
# ระบบทำความเย็นด้วยคอมเพรสเซอร์
# ตัวเครื่องผลิตจากพลาสติกอย่างดี
# รูปทรงแข็งแรง ทนทาน
# ระบบควบคุมอุณหภูมิด้วยเทอร์โมสตรัท
# ใช้น้ำยา R-134 A ปลอดสาร CFC
# ไม่ก่อให้เกิดมลพิษและทำลายสิ่งแวดล้อม
# รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปีเต็ม
# อุณหภูมิน้ำเย็น 5-10 องศาเซลเซียส
# ปริมาตรถังเก็บน้ำเย็นในเครื่อง 3.5 ลิตร
# แรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ / 50เฮิรตซ์
# กำลังไฟคอมเพรสเซอร์ 79 วัตต์
# กระแสไฟคอมเพรสเซอร์ 0.55 แอมป์
# ขนาด 31x32x100 เซนติเมตร
# ขนาดกล่อง 34.7x36.8x103 เซนติเมตร
# น้ำหนัก 15.5 กิโลกรัม
# น้ำหนักรวม 17 กิโลกรัม
# บาร์โค๊ด : 8854395001744

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

 

 

บริษัท สินสมบูรณ์เทรดดิ้ง จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนภายใต้ยี่ห้อ Victor สินค้า มาตรฐาน Thailand Brand และ ISO 9002 มีให้เลือกหลายหลายรูปแบบและขนาด เหมาะกับทุกประเภทธุรกิจและชีวิตประจาวัน สินค้ามีการรับประกันคุณภาพ

 


กลุ่มสินค้าพัดลม Electric Fan

 


 • พัดลมตั้งโต๊ะ(TABLE FAN) ขนาดใบพัด 12 นิ้ว 16 นิ้ว

 • พัดลมตั้งพื้น (STAND FAN) ขนาดใบพัด 16 นิ้ว 18 นิ้ว

 • พัดลมสไลด์ (SLIDE FAN) ขนาดใบพัด 16 นิ้ว

 • พัดลมติดฝาพนัง (Wall Fan)ขนาดใบพัด 16 นิ้ว 18 นิ้ว

 • พัดลมโคจร (CEILING FAN) ขนาดใบพั ด 16 นิ้ว

 • พัดลมเพดาน (CEILING FAN)ขนาดใบพัด 48นิ้ว 52นิ้ว

 • พัดลมแฟนซี Fancy Fanขนาดใบพัด 8 นิ้ว 10 นิ้ว 12 นิ้ว 16 นิ้ว

 •  

 

พัดลมอุตสาหกรรม Industrial Fan

 


 • พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น (Industrial Fan) ขนาดใบพัด 16 นิ้ว 18 นิ้ว 20 นิ้ว 24 นิ้ว

 • พัดลมระบายอากาศ (Ventilating Fan) ขนาด 8 นิ้ว 10 นิ้ว

 • พัดลมติดฝาพนัง (Wall Fan)ขนาดใบพัด 16 นิ้ว 18 นิ้ว

 • พัดลมโคจร (CEILING FAN) ขนาดใบพั ด 16 นิ้ว

 • พัดลมเพดาน (CEILING FAN)ขนาดใบพัด 48นิ้ว 52นิ้ว

 •  

 

พัดลม ไอเย็น Air Cooler

 


 • พัดลมไอน้ำ

 • พัดลมไอหมอก

 • เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น Water Dispenser

 •  

 

สินค้าผ่าน กระบวนการผลิต ไร้สารตะกั่ว ปลอดสารพิษ พร้อมการใช้แท็งค์น้ำปั๊มขึ้นรูปในเครื่องทำน้ำเย็น เจ้าแรกในประเทศไทย มีให้เลือกหลายหลายเหมาะสำหรับการใช้งาน

 


 • แบบเครื่องทำน้ำเย็น 1 ก๊อก

 • แบบเครื่องทำ น้ำร้อน -น้ำเย็น 2 ก๊อก

 • แบบเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำธรรมดา - น้ำเย็น 3 ก๊อก

 •  

 

เครื่องกรองน้ำ Water Filter
เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องทำน้ำร้อนวิคเตอร์ Electric Water Heater
บริษัท ได้เน้นคุณภาพของสินค้าเป็นหลัก ซึ่งนับได้ว่าเป็นจุดเด่นที่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจกับตัวสินค้ามากกว่า 24 ปี ทั้งขายส่งและขายปลีก ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และ Modern Trade

 

สนใจติดต่อ
สินสมบูรณ์ เทรดดิ้ง บจก.
219 ซอยพึ่งสุข ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : +662 711 1204-7
โทรสาร : +662-711-1208
อีเมลล์ : marketing1@sinsomboon.com
www.victorthai.com
www.victor-thailand.com
sinsomboon.brandexdirectory.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15